Úvodní stránka Senát
Životopis
 


Životopis:

Doc. JUDr. Petr Pithart - vysokoškolský učitel.
Formálním vzděláním právník, absolvoval v roce 1962 s vyznamenáním, sebevzděláním historik a politolog. Politik.
Narodil se 2. ledna 1941 v Kladně. Otec právník, matka učitelka.

Manželka Drahomíra, rozená Hromádková (1940), prom. filoložka
Děti: David (1965), Klára (1971). Vnoučata Ferdinand, Anna, Prokop, Anežka, Oliver.

Polit. přísl.: KDU-ČSL
Senátní obvod: č. 44, Chrudim; znovuzvolen za KDU-ČSL v roce 2000 na 6 let, opět v roce 2006 na 6 let.


Do veřejného života vstoupil jako publicista, především jako redaktor Literárních novin. Tajemník interdisciplinárního týmu ČSAV pro reformu politického systému. Vyhazov z fakulty; donucen předčasně ukončit pobyt na St. Anthony´s College v Oxfordu. Další sebevzdělávání a publicistická činnost v samizdatovém, exilovém a západním tisku.

Mezi prvními signatáři Charty 77. V disentu především editorská činnost: vydávání časopisů, sborníků (Masarykův sborník, sborník o Tolerančním patentu), organizování bytového semináře pro středoškolskou mládež, pašování literatury ze zahraniční ve velkém. Členem redakční rady samizdatových Lidových novin.

Od 14. prosince 1989 "představitel OF" po Václavu Havlovi. Dále viz rubrika "zaměstnání".

1991 - Cena Františka Kriegela "Za občanskou statečnost" udělena Nadací Charty 77 za postoje při dělení Československa a za protikorupční jednání.

Obdržel následující zahraniční vyznamenání:

· od německého prezidenta Velký kříž s hvězdou a šerpou za zásluhy o Německo
· od polského prezidenta Komandérský kříž s hvězdou;
· od rakouského prezidenta Velký zlatý kříž za zásluhy o Rakousko;
· od francouzského prezidenta Řád čestné legie v hodnosti důstojníka.

Zaměstnání:

Dnešní:
· místopředseda Senátu PČR (od 2004 - )
· člen Katedry politologie a sociologie na PF UK

Předchozí:
· vedoucí Katedry politologie a sociologie PF UK (do 2011)
· předseda Senátu 2000 - 2004
· místopředseda Senátu 1998 - 2000
· předseda Senátu 1996 - 1998
· senátorem zvolen v listopadu 1996 na čtyřleté období 1996 - 2000
· docent na Právnické fakultě UK v Praze 1994 - až dosud
· šéfredaktor měsíčníku Přítomnost 1994 - 1996
· Senior Research Fellow na Středoevropské univerzitě v Praze 1992 - 1994
· předseda vlády ČR únor 1990 - červenec 1992
· poslanec Federálního shromáždění ČSSR, kooptován, leden 1990
· knihovník na Husitské bohoslovecké fakultě Československé církve husitské
  v Praze 1989
· obalový referent a pak gestor hutního materiálu v Ústředních skladech
  hlavního města Prahy 1979 - 1989,
· zahradní dělník v podniku Sady, lesy a zahradnictví 1977 - 1979,
· noční hlídač v IPS Praha 1977
· podnikový právník v Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV 1973 - 1977
· dělník - čerpač v podniku Vodní zdroje 1971 - 1973
· redaktor Literárních novin 1966 - 1970
· asistent a posléze odborný asistent na Právnické fakultě UK v Praze 1962 - 1971

Vzdělání:

· Právnická fakulta UK v Praze, 1957 - 1962
· postgr. studium na St. Anthony's College v Oxfordu po třech měsících
  nuceně ukončeno pod hrozbou prohlášení za emigranta

Zájmy:

Četba, turistika, rybaření, fotografování.

Zájem historika a politologa: soudobý nacionalismus.

Politika:

· KSČ od 1960 do 1968 (odevzdal legitimaci v září 1968, takže členství
  bylo "zrušeno").

· V první várce signatářů Charty 77 v prosinci 1976.

· Spoluzakladatel OF (to se pak rozdělilo a postupně přejmenovávalo na OH,
  SD, SD - LSNS. Šlo ovšem stále o totéž stranické uskupení se stejnými lidmi).

· V roce 1996 na kandidátce KDU - ČSL zvolen senátorem za obvod
  44 - Chrudim. Členem KDU-ČSL od března 1999.

· Politické krédo blízké konzervativně založenému liberalismu.

Díla:

· Ptám se, tedy jsem, rozhovor s Martinem T.Zikmundem, Portál, Praha 2010
· Devětaosmdesátý, Spisy Petra Pitharta, svazek druhý, Nakladatelství Academia, Praha 2009
· Obrana politiky, samizdat, pak nakl. Panorama, Praha, 1990,znovu vydalo nakladatelství Academia, Praha 2005
· Osmašedesátý, řada samizdatových vydání, pak nakl. v Kolíně n/Rýnem,
  Rozmluvy v Londýně, nakonec v Praze 1990, též maďarsky a rumunsky
· Dějiny a politika, výbor z esejistiky, nakl. Prostor, Praha 1991
· Češi v dějinách nové doby, Pokus o zrcadlo, (spolu s Milanem Otáhalem a Petrem
  Příhodou), Rozmluvy, Praha 1992, Academia 2003, Wo ist unsere Heimat? Langen Müller 2003
· Kdo jsme po devětaosmdesátém? Výbor z esejistiky 1992 - 1996,
  Kalligram Bratislava 1997, Kik vagyunk? Nyolcvankilenc után, Kalligram Pozsony 2002

Překlady:

· Slovník politického myšlení, R. Scruton, samizdat, pak Atlantis,
  Brno, 1999
· Smysl konzervatismu, R. Scruton, samizdat, pak Torst, Praha 1995

Další publikační činnost

Editor Jacques Rupnik: L asymétrie de la séparation tchéco-slovaque, ve sborníku Le déchirement des nations, v edici L idée du monde, Paris, Seuil, 1995

Editor F. Leslie Seidle: Czechoslovakia: The Loss of the Old Partnership, ve sborníku z konference Seeking a New Canadian Partnership, Asymmetrical and Confederal Options, Institute for Research on Public Policy, Canada, Ontario, 1994

The Break-Up of Czechoslovakia: v časopise Scottish Affairs, No. 8, Summer 1994, ve sborníku z konference pořádané Departments of Politics, University of Edinburgh, 1994

Senát jako stabilizující prvek ústavního systému. In: Kysela, J. (ed.): Senát v České republice – proč a jaký? Praha: Kancelář Senátu, 1999, str. 10-13.

Čtvero zastavení v krátkých dějinách polistopadové ústavnosti a čtyři opatrná poučení. In: Kysela, J. (ed.): Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, str. 8-12.

Nad místem zákona v kontinentálním typu právní kultury. In: Gerloch, A., Maršálek, P. (eds.): Zákon v kontinentálním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, str. 9-12.

Znamení/Memento zrodu. In: Kysela, J. (ed.): Parlamenty a jejich funkce v 21. století. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, str. 28-36.

Tvorba práva pohledem skeptického zákonodárce. In: Gerloch, A., Kysela, J. (eds).: Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Praha: ASPI, 2007, str. 19-21.

Spolupořadatelství (s Petrem Příhodou) sborníku Čítanka odsunutých dějin, Nadace Bernarda Bolzana, 1998

Předmluvy ke knihám

· Měli jsme právo bojovat, In: Morrell Sydney, Viděl jsem ukřižování, Nakladatelství Jota, Brno 2002
· Konec dobrý, všechno dobré, In: Vodička Karel, Dělení Československa. Deset let poté, Volvox Globátor, 2003
· Ke kořenům demokracie, In: Kysela Jan, Dvoukomorové systémy, Eurolex Bohemia s.r.o. Praha 2004
· O té nejmladší víme nejméně, In: Paukertová-Leharová, V exilu s Olgou Masarykovou-Revilliodovou, Akropolis, Praha 2005 a 2007
· Zborov po pěti a pak po pětaosmdesáti letech, In: Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova, reprint z roku 1922, nakladatelství Šimon Ryšavý, Brno 2007
· Zadržitelný? Nezadržitelný? In: Fest Joachim, Já ne! Bolestné zrání v době nacismu, Nakladatelství Práh, 2009
· Básník a voják od Zborova, In: Kocourek Katya: Čechoslovakista Rudolf Medek, MfDnes 2011

  Zpet  

Code by NMS Dev