Úvodní stránka Senát
Volby 2006 - Programové pilíře
 


Jaké jsou vaše priority, pane senátore?


Politik se znalostí regionu by měl vědět, že nestačí zamyslet se, co ho nejvíc trápí (rozčiluje, štve…). Musí místo toho zvažovat kde a čím začít - aby se propletence problémů začaly rozmotávat.

Na rutinní otázku novináře bych proto mohl jako obvykle řadit a vypočítávat na prstech místní problémy a dlouho bych nebyl u konce. To pak by ale nebyla "priorita", ale seznam zbožných přání. "Priorita" je totiž jen jedna a znamená, čím třeba začít jako prvním.


Dát do pořádku cesty!

Na Chrudimsku a Havlíčkopodsku se většinu problémů nepodaří rozmotat jinak než tím, že se lidé snadněji dostanou do práce, do města. K lékaři, za zábavou. Anebo ještě lépe: práce (dílny, provozy, továrny) se musí snadněji dostat k nim. Stejně jako zboží do obchodů, díly do výrobních podniků. Moderní výroba, která se musí obejít bez skladů (just in time) kvalitní cesty nutně vyžaduje.

Při tom všem by příhodné cesty neměly lidi obtěžovat (průjezdy městy, nebezpečné křižovatky, chybějící obchvaty). Lidé nechtějí zbytečně ztrácet čas a síly trmácením se po mizerných cestách, které odrazují investory (například ty, co už dlouho krouží kolem Chotěboře). A zároveň chtějí, aby je doprava neohlušovala a neotravovala jim vzduch. Aby kolem jejich sídel bylo bezpečno i pro děti.

Máme ve volebním obvodě zářný příklad toho, jak příhodné dopravní podmínky (křižovatka kvalitních silnic plus železnice) usnadňují všestranný rozvoj obce: Ždírec nad Doubravou. Kdyby měla jiná zastupitelstva podobně výhodné podmínky, dokázala by jistě to samé, co Ždírečtí.

Tedy doprava! Ta ale nesmí znamenat jen hustší proudy "tiráků". Musí obnášet i rozvoj nevyužitých železnic a příhodná autobusová spojení. Když dokážeme zlepšit stav cest (a nemusí všude vést dálnice!), klesne i na venkově nezaměstnanost, metla moderní doby. Přijedou sem návštěvníci - turisté a uživí další místní lidi. Bude víc peněz na opravu památek, na které jsme hrdi, ale máme strach, aby některé z nich nespadly...


Kvalita života především

Další, úzce však související "propletenec problémů" se týká života na venkově. Venkov nesmí být napříště už jen tradiční, dotované zemědělství na jedné straně a příjemné víkendové bydlení pro lufťáky, chalupáře na straně druhé. Peníze, i ty evropské, kterých nebude málo, musejí pomoci zlepšit kvalitu života na venkově především těch, kteří tam žijí a pracují, proto tam musí podpořit malé a střední podnikatele, dokončit vodovody, kanalizace či plynofikace. Leckde je třeba vybudovat protipovodňové zábrany.

Venkov zkrátka není "život II. jakosti", ani továrna na maso a obilí. Je to největší kus naší krásné země, kde žije sice mnoho lidí, ale dávají se dohromady obtížněji než ve městech. Také proto, že mají práce nad hlavu. Mohou si ale zvolit politiky, kteří se za ně budou brát.

Také proto jsem jako předseda vlády ČR na začátku 90. let spoluzakládal "Hnutí za obnovu venkova", které rok od roku sílí. Venkov dlouho upadal, byl často jen považován za pouhý zdroj potravin, a je proto třeba ho obnovovat.

S obnovováním kapliček musíme obnovovat i pospolitý život na venkově: s budováním cest zkracovat i cesty od člověka k člověku.

Když se dají dohromady lidé, dokáží divy. Jsem připraven jim pomoci: v Praze i na malé vsi.


Petr PithartŘekli o Petru Pithartovi >>


Volební noviny >>


  Zpet  

Code by NMS Dev